Monthly Archive 29 novembre 2019

Troballes participa en una taula rodona

Troballes participa en una taula rodona

El passat dia 28 de novembre 2019, Troballes va participar en l’acció que va organitzar Ponent Coopera en Mollerussa amb el títol “El Teu Consum com a Eina de Transformació Social”.

Vam tenir una xerrada a càrrec de Ponent Coopera sobre el consum responsable i després una taula rodona de tres experiències de les terres de Ponent, on van exposar el perquè hem de consumir responsablement.

Els tres projectes que es va exposar van ser: Troballes E.I., un altre Acudam i finalment l’Olivera Cooperativa. Les tres experiències van estar d’acord que avui en dia el consum és una eina de transformació social, ja que quant comprem estem elegint i ajudem a una manera de fer, per tant, si elegim productes que estan produïts respectant les legislacions vigents, que es respecti a les persones i el medi ambient, estem ajudant al fet que canvia el sistema d’intercanvis de béns i serveis.

Avancem en el curs manteniments d’edificis.

Avancem en el curs manteniments d’edificis.
El curs de manteniment d’edificis que porta a terme la Fundació Jaume Rubió i Rubió en les instal·lacions de Troballes E.I., es troba en plena marxa.
Els alumnes el dia 8 de novembre 2019 han tingut una sessió de formació transversal en la qual han pogut treballar la competència laboral de treball en equip.
No solament han d’aprendre els nostres participants les habilitats concretes de la formació de manteniments d’edificis, sinó que han de tenir una formació més global i que puguin adquirir competències bàsiques per la relació i la calidesa humana.
Aquest curs es porta a terme conjuntament la Fundació Jaume Rubió i Rubió i l’empresa Optima Serveis, és un curs que comporta diferents habilitats laborals com la feina de paleta, electricitat, pintura, fontaneria, per la realització de tasques de manteniments d’edificis.