Troballes Empresa d’Inserció

troballes_logo

Les empreses d’inserció social són empreses mercantils o cooperatives, que tenen com a principal objectiu la inclusió en el mercat de treball de persones en risc d’exclusió.

L’objectiu és integrar sociolaboralment aquestes persones que estan excloses dels circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-les un treball remunerat i la formació i acompanyament necessaris per millorar les seves condicions d’ocupació i facilitar el seu accés al mercat laboral ordinari.

www.troballes.org